Partrederi

Ordförklaring

En bolagsform som endast är avsedd för bedrivande av handelssjöfart. Ett partrederi bildas genom att två eller flera fysiska eller juridiska personer går samman för att bedriva sjöfart i förvärvssyfte för gemensam räkning på ett fartyg som dessa delägare (redare) själva äger till bestämda andelar.

Kategorier

Rederi