Partnerskap

Ordförklaring

För homosexuella par finns möjligheten att ingå ett registrerat partnerskap. Detta har med vissa undantag samma rättsverkningar som ett äktenskap.