Partihandel

Ordförklaring

Handeln som sker mellan producent och detaljhandeln. Partihandeln hanterar större kvantiteter, partier, som sedan levereras till detaljhandeln som säljer till slutkonsumenterna.

Kategorier

Handel

Underkategorier

En gros