Partiellt avtalsbrott

Ordförklaring

När någon del av avtalet inte uppfyllts, t.ex. delvis leverans eller försening.

Kategorier

Avtalsbrott