Part

Ordförklaring

1. I generell bemärkelse den ena sidan i en underhandling, tvist eller rättegång. 2. I processrättslig bemärkelse avser part den för vilkens räkning stämning inges till domstol.

Kategorier

Rättegång

Underkategorier

Partsförhör, Partsinsyn, Partssuccession

Relaterade mallar

Leveransavtal (Löpande för viss produkt) 2020

Uppdragsavtal 2020

Ansökan om återvinning (tredskodom) 2020