Parlamentet

Ordförklaring

Den institution i EU som har direktvalda ledamöter. Parlamentets huvuduppgift är att representera folken i medlemsländerna. Parlamentet är den institution som har fått allt större makt i förhållande till de andra institutionerna inom EU:s administration.

Kategorier

Parlament, EU:s institutioner