Parallellt uppträdande

Ordförklaring

När företagen på en marknad uppträder på ett mycket likartat sätt trots att deras styrning inte är samordnad utan individuell för varje företag. Sådant beteende brukar oftast bero på marknadens beskaffenhet ifråga om utbud och efterfrågan. Regleringar har också en stor inverkan på företagens beteende. Reglerna i sig eller bieffekterna av dem kan ibland medföra att ett annars irrationellt handlande framstår som det bästa. Jfr. samordnat förfarande.

Kategorier

Marknads- och konkurrensrätt