Parallellimport

Ordförklaring

Import av en produkt som köpts på den öppna marknaden i ett land i syfte att sälja den i ett annat land där produkten redan säljs men för ett dyrare pris. På så vis avser parallellimportören tjäna pengar på skillnaden. Grunden för parallellimport är prisskillnaderna mellan olika marknader för samma produkt. Det är oftast ett resultat av att den som säljer produkten i första ledet inte vill sälja den under ett visst pris på den marknad där produkten är dyrast.

Kategorier

Import