Pantvärde

Ordförklaring

Värdet som en långivare tror sig kunna få ut vid försäljning av pantföremålet.

Kategorier

Pant