Panträtt

Ordförklaring

Rätten som uppstår när man ställer egendom till annans förfogande som säkerhet för en fordran. Panträtten ger panthavaren rätt att under vissa förutsättningar sälja pantföremålet för att få betalt för en fordran. Denna säkerhetsrätt tryggar därigenom att borgenären får betalt samtidigt som det ökar gäldenärens möjlighet att få lånet från första början.

Kategorier

Säkerhet

Underkategorier

Pant, Sjöpanträtt, Specialitetsprincipen, Pantbrev

Relaterade mallar

Underrättelse om andrahandspantsättning 2020

Fyllnadsborgen av företag (Proprieborgen) 2020