Panthavare

Ordförklaring

Pantens innehavare. Vanligtvis är denne även pantgivarens borgenär.

Kategorier

Traditionspricipen

Relaterade mallar

Pantavtal (Detaljerat) - Fastighet 2020

Bevakningsinlaga i konkurs 2020