Pantförskrivningshandling

Ordförklaring

Dokument där något förklaras vara pantsatt som säkerhet för ett lån.

Kategorier

Pant, Pantförskrivning