Pantförskrivning

Ordförklaring

En pantförskrivning är en förklaring att något är pantsatt som säkerhet för ett lån. Pantförskrivning används när objektet av någon anledning inte kan lämnas över till panthavaren, t.ex. en fastighet.

Kategorier

Pant, Säkerhet

Underkategorier

Pantförskrivningshandling