Pantbrev

Ordförklaring

Ett bevis från inskrivningsmyndigheten om att fastighetsägaren efter ansökan erhållit inskrivning i sin fastighet av visst penningbelopp till säkerhet för fordran, dvs. inteckning.

Kategorier

Pant, Panträtt, Fastighetsinteckning, Brev

Underkategorier

Inomläge, Omslagsrevers

Relaterade mallar

Ansökan om utfärdande av nytt pantbrev 2020

Ansökan om dödande av förkommet pantbrev 2020

Fullföljd av ansökan - förkommet pantbrev 2020

Fullföljd av ansökan om dödande av förkommet skuldebrev 2020