Pant

Ordförklaring

Föremålet för panträtten, det som är pantsatt som säkerhet för en fordran. Lös egendom som lämnas i pant måste vara i panthavarens besittning. Kommer den i gäldenärens besittning är panten rubbad och inte längre giltig. Vid pantsättning av fast egendom överlämnas istället pantbrev till borgenären.

Kategorier

Panträtt, Skuld

Underkategorier

Pantförskrivningshandling, Pantvärde, Handpant, Inlagsavtal, Legal panträtt, Belåning, Generell pantsättning, Pantbrev, Fastighetsinteckning, Företagsinteckning, Pantförskrivning

Relaterade mallar

Underrättelse till bolag om pant av aktier 2020

Enkelt skuldebrev amorteringsplan borgen pant 2020

Löpande skuldebrev amorteringsplan borgen pant 2020

Enkelt skuldebrev pant 2020