Pactum turpe

Ordförklaring

Skamlig överenskommelse. En principiell grund för att förklara ett avtal ogiltigt.