Pactum accessorium

Ordförklaring

Biavtal. Ett avtal som hör samman med ett huvudavtal.