P/CF-tal

Ordförklaring

P/CF är ett nyckeltal som används istället för p/e-tal. Beräknas genom att aktiekursen delas med kassaflödet per aktie.