P/B-tal

Ordförklaring

Price/book, aktiekursen delat med företagets bokförda värde per aktie. Det bokförda värdet utgörs av de totala tillgångarna i företaget med avdrag för skulder. Om p/b-talet är högt är kursen alltså hög i förhållande till företagets bokförda värde. Om p/b-talet är lågt kan det innebära att aktien är undervärderad i förhållande till vad företagets tillgångar är värda.