P-märkning

Ordförklaring

P-märket är SP-koncernens kvalitetsmärke. P-märkningen innebär att produkten minst uppfyller lag- eller myndighetskrav, och ofta håller en högre kravnivå. P-märkning innebär dels att produkten är typprovad, dels att tillverkarens egenkontroll övervakas av SP.

Kategorier

Produktionskontroll