Påslag

Ordförklaring

Utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och inköpspriset.