Påminnelse

Ordförklaring

Påminnelse är ett meddelande som ska hjälpa mottagaren av meddelandet att komma ihåg att vidta en viss handling.

Underkategorier

Betalningspåminnelse