Påläggskalkylering

Ordförklaring

En kalkyleringsmetod där alla kostnader i företaget påförs produkterna. Direkta kostnader påförs produkterna direkt. Indirekta kostnaderna påförs först kostnadsställen för att därefter fördelas på produkterna.

Kategorier

Kalkylering

Underkategorier

Administrationsomkostnad, AO-pålägg, AFFO-pålägg