Påföljdsbestämmelse

Ordförklaring

En påföljdsbestämmelse reglerar vilken påföljd ett visst handlande ska resultera i. Påföljdsbestämmelser finns i brottsbalken för att reglera vilken påföljd en brottslig ska dömas till. Det är även möjligt att ta in en påföljdsbestämmelse i ett avtal, t.ex. ett bestämt vitesbelopp för ett eventuellt avtalsbrott.

Kategorier

Avtalsbrott