Påföljd för brott

Ordförklaring

Brottspåföljd. En sammanfattande benämning på böter och fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård.