Pärm

Ordförklaring

Pärm är en sort behållare för att organisera och förvara handlingar.