Outsourcing

Ordförklaring

När ett företag lägger ut delar av sin verksamhet på underleverantörer, i vissa fall andra länder. Jfr. offshoring.

Kategorier

Företag

Underkategorier

Insourcing

Relaterade mallar

Checklista - Service Level Agreement Outsourcing av IT och Telekom 2020

Outsourcingavtal 2020