Orsakssamband

Ordförklaring

Se kausalsamband.

Kategorier

Kausalsamband