Originalitet

Ordförklaring

Ett krav för att något ska skyddas av upphovsrätten. För att verk ska vara skyddsvärt ska det ha en viss originalitet. Originalitetskravet ser olika ut beroende på vilken sorts verk det gäller.

Kategorier

Upphovsrätt

Relaterade mallar

Checklista undvikande av intrång i upphovsrätt 2021