Optionsutfärdare

Ordförklaring

Optionsinnehavarens motpart, den som är förpliktigad att köpa eller sälja den underliggande tillgången.

Kategorier

Option