Oprioriterad fordran

Ordförklaring

Fordran som inte har förmånsrätt i konkurs.

Kategorier

Fordran, Allmän förmånsrätt, Borgenär

Relaterade mallar

Bevakningsinlaga i konkurs 2020