Omvärldsanalys

Ordförklaring

Analys som används av företag i syfte att på ett tidigt stadium upptäcka och anpassa företaget efter förändringar i omvärlden. Arbetet innebär informationssökning och bearbetning bland en mängd källor. Syftet är att upptäcka de förändringar i omvärlden som påverkar verksamheten, samt bedöma vilka möjligheter och hinder för verksamheten som kan uppstå under de närmaste åren.

Kategorier

Analys