Omvänd fusion

Ordförklaring

Sker när ett moderbolag går upp i ett av sina dotterbolag.

Kategorier

Fusion