Områdesbestämmelser

Ordförklaring

Bestämmelser som reglerar markanvändningen inom begränsade områden av en kommun som inte omfattas av en detaljplan.

Kategorier

Kommun, Detaljplan