Omedelbarhetsprincipen

Ordförklaring

En huvudprincip inom den svenska rättegångsordningen. Principen innebär att endast det som tas upp vid huvudförhandlingen får läggas till grund för domen.

Kategorier

Koncentrationsprincipen