Oligopol

Ordförklaring

Ett oligopol är en situation som uppstår när det bara finns ett fåtal säljare (företag) som dominerar en marknad för en viss, eller vissa varor.

Kategorier

Marknad