Ogillande av talan

Ordförklaring

En dom som innebär att domstolen avgör själva saken till kärandens nackdel.

Kategorier

Dom