Ogillande av åtal

Ordförklaring

Innebär att saken prövats av domstol som inte bifallit åtalet.

Kategorier

Dom