OFR

Ordförklaring

En uppdragsstyrd förhandlings- och serviceorganisation för fackliga organisationer som har medlemmar inom offentlig sektor.

Kategorier

Fackförbund