Offshoring

Ordförklaring

När produktion förläggs utomlands. Vanligtvis sker detta till s.k. låglöneländer.