Offshorefond

Ordförklaring

Oftast avses ett fondbolag som är beläget i ett land som ger den frihet från vissa skatter för att på så vis förhindra dubbelbeskattning av fondens vinst. Emellertid brukar fondens management finnas i väst. Vissa offshorefonder ger även investerarna anonymitet genom banksekretess så att de inte kapitalvinstbeskattas.

Kategorier

Skatteparadis, Utlandsregistrerad fond