Officiella beteckningar

Ordförklaring

Samlingsterm för statsvapen, statsflaggor, mellanstatliga organisationers emblem och symboler.

Kategorier

Stat