Offentliga transfereringar

Ordförklaring

Överföringar av skatter och andra inkomster som offentliga organ administrerar. Dessa betalas ut t.ex. i form av pensioner, sjukersättningar och bidrag.

Kategorier

Stat