Offentlig upphandling

Ordförklaring

Offentlig upphandling är en beteckning för sådana inköp av varor, tjänster med mera som görs av offentlig sektor och som regleras av speciella lagar och regler. Syftet med reglerna är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika.

Kategorier

Köp, Upphandling

Underkategorier

Upphandlingsförfarande, Upphandlingsprocess, Upphandlingstidplan, B-tjänst, Förfrågningsunderlag