Nytt juridiskt arkiv

Ordförklaring

NJA. Svensk periodisk skrift där bl.a. refererat över alla domar från Högsta domstolen publiceras. Nytt juridiskt arkiv är uppdelat i två avdelningar; en med rättsfall och en med redogörelser för nya lagar och utdrag ur förarbeten.

Kategorier

Juridik

Underkategorier

NJA