NYSE

Ordförklaring

New York Stock Exchange. New York-börsen.

Kategorier

Börs

Underkategorier

ADR