Nulägesanalys

Ordförklaring

En nulägesanalys är en analys som ska ge en objektiv bild av ett företag, marknaden, omvärlden och konkurrenssituationen. Syftet med analysen är att ledningen ska veta hur man ska arbeta för en bättre framtid för företaget.

Kategorier

Konkurrens, Marknad, Utvärdering, Utveckling, Ledningsgrupp, Analys