Nominell räntesats

Ordförklaring

Årlig räntesats. Den räntesats som en kreditgivare (t.ex. en bank) anger för ett år.

Kategorier

Ränta