Neutralitetsprincipen

Ordförklaring

Redovisningsprincip som innebär att ett företags redovisning skall vara objektiv.

Kategorier

Redovisning