Nettovinst

Ordförklaring

Bruttovinst minus kalkylmässiga avskrivningar och kostnadsräntor plus intäktsräntor minus beräknad skatt.

Kategorier

Bruttovinstmarginal, Vinst